תמונות

מסגרות06, ג, שני חפצים ישנים התחברו למוצר חדש צילום: richmondthrifter.blogspot.co.il