תמונות

"מצפה בקוצר רוח ל-2014". פדרר (GETTYIMAGES)