תמונות

ברדה. מחצית ראשונה ענקית, מחצית שניה חלשה מאוד