תמונות

עטר חוגג עם סידיבה וקולאוטי. צמד גדול (יניב גונן)