תמונות

עימות ספורטיבי, לשם שינוי (צילום: אלן שיבר)