תמונות

אירוע יגאל אהובי - גיל ריבה צילום: צ'ינו פפראצי