תמונות

הכיתובים שמחוץ לבית הספר. מגמה צ'אלנג' צילום: תמר שנבל