תמונות

הבכורה שלו תיאלץ להמתין. סאנצ'ס לא שותף (getty)