תמונות

אם ייענש, הקבוצה לא תופיע למשחקים. טביב (אלן שיבר)