תמונות

שחקני שתי הקבוצות מאוכזבים בסיום. &"תיקו מגעיל&" (אלעד ירקון)