תמונות

שביתה ברשויות, בית העיתונאים, ע"ש סוקולוב צילום: עזרי עמרם, חדשות 2