תמונות

יאנה יוסף וציון ברוך, עדיין ביחד צילום: ברק פכטר