תמונות

דידי אונגר מאשקלון מול עמי גילברט מבית ים (שי לוי)