תמונות

מיון איכילוב נערך לקליטת פצועים צילום: עזרי עמרם, חדשות 2