תמונות

וקראגר? אליפות על הדשא הוא כבר לא ייקח (gettyimages)