תמונות

השייח נאזם (מסגד המריבה נצרת) צילום: פוראת נאסר