תמונות

בית החולים לילדים – מראה מבחוץ צילום: פיוטר פליטר