תמונות

למרות התמונה, זה לא באמת היה פייט (צפריר אביוב)