תמונות

גל גדות וירון ורסנו, יום הולדת לירון ליכטנשטיין צילום: שוקה כהן