תמונות

ליאור אליהו. מוכן למפגש מול ירושלים (מור שאולי)