תמונות

עומר אבו רוויס ומבצעי פיגוע הירי לעבר כוח צה"ל באמ צילום: שב"כ