תמונות

מלצר. ההגשות שלו לא השאירו סיכוי לסלע במערכה השניה (יניב גונן)