תמונות

יובה הצליחה באירופה יותר עם אלגרי (gettyimages)