תמונות

מזרחי. "יש פה רק מפסיד אחד - הכדורסל הישראלי" (אלן שיבר)