תמונות

קרין בן גלים, סלון כורסה צילום: ירון ולרשטיינר