תמונות

דוויין ווייד, בינתיים הוא סוחב (gettyimages)