תמונות

"דרבי זה דבר מיוחד מאוד, בסדרה אפילו יותר", בלאט