תמונות

בינתיים הוא עדיין בצרפת. שכטר (GETTYOMAGES)