תמונות

לא יכול היה לעצור את הדמעות. שיבק (אלן שיבר)