תמונות

מסי. הכשירות שלו ממשיכה להעסיק את הקטלונים (gettyimages)