תמונות

הניצחון הגדול שלו כמאמן ראשי. גודס (אלן שיבר)