תמונות

לאו דווקא, קפה גובה, עיצוב שמואל לינסקי צ,ילום סשה פליט צילום: סשה פליט