תמונות

מי שסבל יותר מכולם היה כנראה איתן טיבי (אלן שיבר)