תמונות

קרן שביט המשך, חדר מחרוזות גובה צילום: הגר דופלט