תמונות

&"ההרחקה הוציאה את העוקץ מהמשחק שלנו&". האדום לרביבו (משה חרמון)