תמונות

יבואה. צפוי לעזוב את הפועל בינואר (רועי גלדסטון)