תמונות

מה אתם מלשינים? אז מה אם ירה? צילום: מתוך היום בלילה