תמונות

דירה בשוק, פינת עבודה שולחן צילום: טל ניסים