תמונות

ליאת בלזר חדש, שירותי אורחים כיור גובה צילום: הגר דופלט