תמונות

יש עתיד לספורט המוטורי הישראלי צילום: רונן טופלברג, תומר פדר, גיא אלמגור