תמונות

ייני מול באזל. "יש לנו כלים להפתיע" (אלן שיבר)