תמונות

תחנת משטרה. נסגר התיק נגד וסרטייל (איתי ישראל)