תמונות

קומנדו גבעתי 7 צילום: נועה סיטי אליהו, במחנה