תמונות

ייתכן שינוי בעמדת החלוץ. שהר (צילום: סוכנות ג'יני)