תמונות

לנתניה אין ברירה אלא למכור אותו. קאיודה (אלן שיבר)