תמונות

אולי הפעם? אגניישקה רדוואנסקה (gettyimages)