תמונות

רגע טראגי, באסט בזמן כיבוש השער (gettyimages)