תמונות

ווטסון, חיפה על משחק בינוני של הכוכבים (GETTYIMAGES)