תמונות

מדליה ראשונה בריו. סמואל (IGOR MEIJER, באדיבות מרכז דניאל לחתירה)