תמונות

רק רינר הצליח לעצור אותו. ששון (gettyimages)